Roots

Pompy Roots znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zwiększenie wydajności pompowania i polepszenia próżni dla pomp z pierścieniem cieczowym lub pomp łopatkowych olejowych. W pompach Roots’a dwa – jednakowo ukształtowane – wirniki obracają się w przeciwstawnych sobie kierunkach.

Pompy Roots z naszej oferty dostępne są w kilku różnych wykonaniach standardowych. Ponadto wykazują odporność na działanie gazów korozyjnych oraz wybuchowych.

sortuj według zastosowania:

Oferujemy produkty

7
6
5
4
3
2
1

GRADOS Dariusz Sewruk
NIP: 113-153-25-48
REGON: 015515706
info@grados.pl

Siedziba firmy:
ul. Grupa AK Północ 2/8u
00-713 Warszawa
tel. fax: + 22 891 23 85 / 88

Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
Stara Dębowa Wola 55
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 263 36 07
fax: +48 41 243 40 11