Sprężarki łopatkowe GRV - lepsze, niż śrubowe

Sprężarki łopatkowe GRV są przeznaczone do powietrza i gazów obojętnych. GRV rotary vane compressors are made for the air and toughed gases.  

W połowie 2017 r. rozpoczęliśmy produkcję sprężarek łopatkowych zaprojektowanych przez kanadyjsko-włoski koncern GNUTTI System. Firma GRADOS przejęła technologię oraz prawa do dalszego rozwoju i produkcji sprężarek łopatkowych, jak również zobowiązania gwarancyjne i pogwarancyjne.

In mid-2017, we started the production of vane compressors designed by the Canadian-Italian company GNUTTI System. GRADOS took over the technology and the rights for the further development and production of the compressors, as well as the warranty and post-warranty obligations.

 

Sprężarki łopatkowe GRV wyposażono w żeliwne korpusy o podwyższonej wytrzymałości, stalowe wirniki oraz kompozytowe łopatki, które zapewniają wieloletnią bezawaryjną pracę przy niskich kosztach eksploatacji i serwisu. Gwarancja do 5 lat na sprężarki i 15 lat na stopnie sprężające, to norma przy właściwej eksploatacji i serwisie. Pionowe sprężarki łopatkowe zajmują też niewielką powierzchnię do zabudowy.

GRV vane compressors are equipped with cast iron bodies of increased durability, steel impellers and composite blades that ensure many years of trouble-free operation at low cost of exploitation and maintanance. The warranty up to 5 years for the compressors and up to 15 years for compression stages is a standard if properely used and serviced. Vertical vane compressors also occupy a small built-in area.

 

Kliknij tutaj i sprawdź parametry techniczne sprężarek łopatkowych GRV
Click here and check the technical parameters of GRV vane compressors

 

Zaletą sprężarek łopatkowych jest przede wszystkim stałość wydatku, bez względu na przebieg. Odpowiedni dobór materiałów i smarowanie oraz samokompensacja łopatek gwarantują niezmienność parametrów przez ponad 15 lat. Dzięki prostej konstrukcji – jeden wirnik – w porównaniu ze śrubowymi wykazują wyższą trwałość i niezawodność.

The advantage of vane compressors is the constant capacity, regardless the mileage. Appropriate choice of materials and lubrication as well as self-compensation of blades ensure the device remains unchanged for over 15 years. Compared to the screw compressors, the simple design of vane compressors – one rotor – provides higher durability and reliability.

 

Sprężarki GRV w wersji zmienno-obrotowej (FU) zapewniają szeroki zakres regulacji obrotów/wydatku. Zaawansowany i przyjazny użytkownikowi system sterowania PLC oprócz podstawowych informacji o temperaturze, ciśnieniach, poziomie oleju i czasie pracy dostarcza też informacji o bieżącym wydatku powietrza. Do sprężarek ONE i DUO o mocach 4÷40 kW dostępny jest również zintegrowany system odzysku ciepła HR do podgrzewu wody bytowej i/lub technologicznej.

The variable-speed version (FU) of GRV vane compressors provide a wide range of speed / output control. In addition the advanced and user-friendly PLC control system provides the information not only about the basics as temperature, pressure, oil level and working time but also on the current air flow. For GRV vane compressors series ONE and DUO with capacities 4÷40 kW, an integrated heat recovery system HR for domestic and / or process water is available.

 

ODKRYJ SPRĘŻARKI GRV: 
DISCOVER
 GRV COMPRESSORS:

sortuj według zastosowania:

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM:

Atlas Copco
6
5
4
3
2
1

GRADOS Dariusz Sewruk
NIP: 113-153-25-48
REGON: 015515706
biuro@grados.pl

Siedziba:
Grupy AK Północ 2/usł. 8
00-713 Warszawa
tel. / fax: +48 22 891 23 88

Oddział:
Stara Dębowa Wola 55
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: +48 41 263 36 07
fax: +48 41 243 40 11