fbpx

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym 1-stopniowe i 2-stopniowe służą do wytwarzania próżni do 33mbar(a). Z kolei powietrze oraz inne gazy i opary sprężają do ciśnienia 2,5bar(a). Pompy te charakteryzuje prosta budowa, odporność na zanieczyszczenia oraz na wysoką temperaturę zasysanych gazów.

Pompy w wersji 1-stopniowej sprawdzają się dla poziomów próżni ≥150mbar(a), ale w przypadku niższych ciśnień lepsze są pompy w wersji 2-stopniowej. Układ obiegu cieczy serwisowej może być otwarty (bez chłodzenia), lub zamknięty z wymiennikiem ciepła i recyrkulacją. Występują też układy mieszane z częściową recyrkulacją cieczy serwisowej.

Zobacz więcej opisu
 

Odpowiednio dobrane materiały korpusu, wirnika i uszczelnień oraz prawidłowo wykonana instalacja z zabezpieczeniem przed sucho-biegiem i kawitacją zapewnią wieloletnią bezawaryjną pracę pompy.

Pompy z pierścieniem cieczowym występują też w wersji Atex i mogą przetłaczać gazy niebezpieczne.

Pierścień cieczowy – czym jest?

Tak zwany „pierścień cieczowy” tworzy się w obudowie pompy między wirnikiem i korpusem dzięki sile odśrodkowej obracających się łopatek. W przestrzeniach między pierścieniem cieczowym a łopatkami wirnika przetłaczane są gazy i opary. Podczas obrotów wirnika pompy objętość kolejnych przestrzeni roboczych jest zmienna. To pozwala na zasysanie i sprężanie kolejnych porcji gazów procesowych, a następnie na ich usuwanie z wnętrza korpusu pompy. Przetłaczane gazy są mokre, ale wolne od zanieczyszczenia smarami, lub olejami. Ciecz serwisową możemy oddzielić od wyrzucanych gazów, a następnie ponownie użyć w procesie. Sama pompa nie wymaga zastosowania separatorów oleju.

Pompy z pierścieniem cieczowym są bardzo ciche, niezawodnie i trwałe oraz odporne na wysoką wilgotność przetłaczanych gazów. Jako ciecz serwisową można stosować dowolny płyn, który nie spowoduje korozji pompy. Niektóre pompy pracują na olejach o niskiej lepkości, to pozwala obniżyć ciśnienie końcowe do 10mbar(a), a przy okazji pompa nie wchodzi w stan kawitacji. Zastosowanie separatorów cieczy na wyjściu pompy z pierścieniem cieczowym pozwala na wyłapanie i zawrócenie tychże do zbiornika cieczy serwisowej.

Pompy z pierścieniem cieczowym charakteryzuje też duża tolerancja na zasysanie cząstek stałych i dużej ilości oparów cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w trudnych warunkach procesowych. Dodatkowo zapewniają niemal izotermiczne (zimne) sprężanie, co w przypadku niebezpiecznych lub wrażliwych gazów jest kluczowe.

Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym – zastosowanie

Pompy te najczęściej używane są w procesach odparowywania, odgazowywania, zagęszczania, sterylizacji, suszenia, destylacji i krystalizacji próżniowej oraz poprawy sprawności generatorów energii. A także w systemach centralnej próżni oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest wytworzenie próżni w zakresie do 33mbar(a).

Urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym w szeroko pojętej produkcji. Na przykład w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, papierniczym, ceramicznym, górnictwie, wytwarzaniu energii elektrycznej (w sektorze ropy naftowej, gazu). A także w sektorze farmaceutycznym, w przemyśle medycznym, sprężaniu gazów chemicznych, przemyśle chloro-alkalicznym, ochronie środowiska, przemyśle tekstylnym czy w transporcie.

Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym 1-stopniowe i 2-stopniowe

Pompy z pierścieniem cieczowym występują w różnych rozmiarach w dwóch wersjach; jednostopniowe i dwustopniowe. W tych pierwszych sprężanie jest wykonywane tylko raz. Z kolei w wersji dwustopniowej dla osiągnięcia niższych ciśnień (głębszej próżni), ponownie spręża się przepompowywane medium. Dwustopniowe sprężanie daje wysokie ciśnienie wylotowe i stabilną wydajność. Taka pompa/sprężarka pracuje niezawodnie i zapewnia oszczędność energetyczną.

Twój koszyk